Slimme Meter Wifi Adapter - MQTT

De Slimme Meter wifi Adapter-MQTT stuurt de metergegevens naar een MQTT broker, zodat je deze kunt weergeven in bijvoorbeeld Home Assistant. Dat is een automatisering- en monitor programma dat draait op een Raspberry-Pi. 

Je kunt een eigen MQTT broker opzetten, zodat de metergegevens binnen je eigen thuisnetwerk blijven.

Je kunt ook gebruik maken van een externe MQTT broker, zoals cloudMQTT. Deze fungeert dan als een brug tussen de Slimme Meter Wifi Adapter en Home Assistant.

Voor informatie over MQTT: http://mqtt.org

De metergegevens worden naar de volgende topics gestuurd:

sensors/power/slimme_meter/verbruik_laag_tarief
sensors/power/slimme_meter/verbruik_hoog_tarief
sensors/power/slimme_meter/levering_laag_tarief
sensors/power/slimme_meter/levering_hoog_tarief
sensors/power/slimme_meter/verbruik_actueel
sensors/power/slimme_meter/levering_actueel
sensors/power/slimme_meter/gas_meter_m3

Eigen MQTT broker

Voeg in het  configuratiebestand “configuration.yaml” de mqqt gegevens toe.

favicon-192x192-full

mqtt:
broker: 10.0.0.12 #ip address Raspberry-Pi

# Sensors
sensor:
– platform: mqtt
  name: Laag tarief
  unit_of_measurement: ‘kWh’
  state_topic: “sensors/power/slimme_meter/verbruik_laag_tarief”
  value_template: “{{ value|float / 1000 }}”

– platform: mqtt
  name: Hoog tarief
  unit_of_measurement: ‘kWh’
  state_topic: “sensors/power/slimme_meter/verbruik_hoog_tarief”
  value_template: “{{ value|float / 1000 }}”

– platform: mqtt
  name: Actueel
  unit_of_measurement: ‘kW’
  state_topic: “sensors/power/slimme_meter/verbruik_actueel”
  value_template: “{{ value|float / 1000 }}”

– platform: mqtt
  name: Gas
  unit_of_measurement: ‘m3’
  state_topic: “sensors/power/slimme_meter/gas_meter_m3”
  value_template: “{{ value|float / 1000 }}”

Maak een bestand `groups.yaml` aan. Hierin kun je bepalen hoe je je slimme meter gegevens wilt laten zien. Hiernaast een voorbeeld. Hieronder zie je het resultaat.

 

default_view:
  name: Home
  view: true
  entities:
    – sun.sun
    – group.DateTimes

Energie:
  name: Energie
  view: true
  entities:
    – group.Verbruik

Verbruik:
  name: Verbruik
  entities:
    – sensor.actueel
    – sensor.hoog_tarief
    – sensor.laag_tarief
    – sensor.gas

CloudMQTT

CloudMQTT is een online MQTT broker. Het is een server die de MQTT data van sensoren kan doorgeven naar klanten, zodat die de data ter beschikking hebben.

Home Assistant setup

In het bestand “configuration.yaml” voeg je onder “mqtt” de gegevens in van de externe broker. De “username” en “password” moeten overeenkomen met de gebruikergegevens die je aangemaakt hebt bij CloudMQTT.

mqtt:
  broker: m24.cloudmqqt.com
  port: 19179
  username: <user>
  password: <password>

Maak een bestand “/share/mosquitto/cloudmqtt.conf” met de volgende inhoud:

connection cloudmqtt
address m24.cloudmqtt.com:19179
remote_username <user>
remote_password <password>
clientid HomeAssistant
try_private false
start_type automatic
topic # in

Bij de configuratie van de Mosquitto broker add-on: verander “active”: false in “active”: true

{
“logins”: [],
“anonymous”: true,
“quiet_logs”: true,
“customize”: {
“active”: true,
“folder”: “mosquitto”
},
“certfile”: “fullchain.pem”,
“keyfile”: “privkey.pem”
}

CloudMQTT setup

Hieronder wordt beschreven hoe je je externe MQTT broker moet configureren.

Maak een gratis account aan bij m24.cloudmqtt.com. De user, password en port vul je in op de Slimme Meter Wifi Adapter setup pagina.

Maak onder de kop USERS&ACL een <user> met een <password> aan, klik daaronder op TOPIC, kies de aangemaakte gebruiker, en onder ‘Pattern’ vul je een ‘#’ in. Selecteer verder de checkboxes ”Read” en ‘Write’ en sla de gegevens vervolgens op.