De Slimme Meter Wifi Adapter met het MQTT protocol

De Slimme Meter Wifi Adapter ondersteunt ook het MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) protocol om gegevens van de slimme meter via internet naar de gebruiker te sturen. Omdat het een licht en efficiënt protocol is wordt het vaak gebruikt bij IoT (Internet Of Things) devices.

Het MQTT protocol in de adapter werkt op basis van tcp/ip (poort 1883) en kan beveiligd worden met een gebruikersnaam en wachtwoord.

MQTT bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Een broker die de communicatie regelt tussen zenders en ontvangers
  2. Een publisher die de berichten verstuurd
  3. Een subscriber die de berichten ontvangt.

De broker is te vergelijken met een server. De publisher en subscriber zijn de clients. Een client kan zowel publisher als subscriber zijn.

Voor informatie over MQTT: http://mqtt.org

De MQTT berichten bestaan uit onderwerpen (topics) en de inhoud daarvan (payloads).

De Slimme Meter Wifi Adapter stuurt de metergegevens door als inhoud van onderstaande topics:

sensors/power/slimme_meter/verbruik_laag_tarief
sensors/power/slimme_meter/verbruik_hoog_tarief
sensors/power/slimme_meter/levering_laag_tarief
sensors/power/slimme_meter/levering_hoog_tarief
sensors/power/slimme_meter/verbruik_actueel
sensors/power/slimme_meter/levering_actueel
sensors/power/slimme_meter/gas_meter_m3

De benaming ‘sensors’/power/slimme_meter’ kan eenvoudig aangepast worden. Men kan bijvoorbeeld een huis- of bedrijfsadres of postcode instellen. 

Home Assistant setup met MQTT protocol

Voeg in het  configuratiebestand “configuration.yaml” de mqqt gegevens toe.

favicon-192x192-full

mqtt:
broker: 10.0.0.12 #ip address Raspberry-Pi

# Sensors
sensor:
– platform: mqtt
  name: Laag tarief
  unit_of_measurement: ‘kWh’
  state_topic: “sensors/power/slimme_meter/verbruik_laag_tarief”
  value_template: “{{ value|float / 1000 }}”

– platform: mqtt
  name: Hoog tarief
  unit_of_measurement: ‘kWh’
  state_topic: “sensors/power/slimme_meter/verbruik_hoog_tarief”
  value_template: “{{ value|float / 1000 }}”

– platform: mqtt
  name: Actueel
  unit_of_measurement: ‘kW’
  state_topic: “sensors/power/slimme_meter/verbruik_actueel”
  value_template: “{{ value|float / 1000 }}”

– platform: mqtt
  name: Gas
  unit_of_measurement: ‘m3’
  state_topic: “sensors/power/slimme_meter/gas_meter_m3”
  value_template: “{{ value|float / 1000 }}”

Maak een bestand `groups.yaml` aan. Hierin kun je bepalen hoe je je slimme meter gegevens wilt laten zien. Hiernaast een voorbeeld. Hieronder zie je het resultaat.

 

default_view:
  name: Home
  view: true
  entities:
    – sun.sun
    – group.DateTimes

Energie:
  name: Energie
  view: true
  entities:
    – group.Verbruik

Verbruik:
  name: Verbruik
  entities:
    – sensor.actueel
    – sensor.hoog_tarief
    – sensor.laag_tarief
    – sensor.gas