Maandoverzicht

De slimme meter meet zowel de afgenomen als de geleverde stroom. De slimme meter is ook een zogenaamde dubbele meter, dat wil zeggen hij maakt onderscheid tussen normaal- en daluren. De daluren lopen meestal van 23.00 tot 7.00 uur of van 21.00 tot 7.00 uur  (Noord-Brabant en Limburg), maar kan per netbeheerder verschillen. Ook de weekenden en feestdagen vallen onder het dalarief. Het daltarief is onstaan om mensen aan te sporen om gedurende daluren stroom af te nemen, om zodoende het electriciteitsnet overdag minder te belasten. Nu is dat niet meer nodig, zodat het dal- en normaaltarief in de meeste gevallen dan ook gelijk zijn.

In onderstaande grafiek is het stroomverbruik tot nu toe in deze maand afgebeeld.

Wat de zonnepanelen precies leveren kan je niet zien met een slimme meter, omdat de zelf opgewekte stroom in eerste instantie de afgenomen stroom vermindert. Pas als de afgenomen stroom nul is wordt de teruggeleverde stroom gemeten.

xxx
U bent niet ingelogd. Hieronder zie je een voorbeeld van het maandverbruik.File=File=https://www.verdienmetenergie.nl/files/voorbeeld001_maand.txt